Genetika a Biologie ve WikiSkriptech

WikiSkripta (www.wikiskripta.eu) jsou rozsáhlé internetové úložiště studijních materiálů pro studenty lékařských fakult. Tento projekt vznikl původně na půdě 1. LF UK v Praze, již dva roky je ale plně otevřen všem lékařským fakultám v ČR i v SR v rámci sítě MEFANET. Na rozdíl od Wikipedie zde není tvořen ucelený slovník, či encyklopedie, jednotlivé články svou strukturou či obsahem odpovídají spíše kapitolám v učebnici.

Dědičnost pohlavního chromozomu u mšic

Pohlavně vázaná dědičnost je vždy poněkud komplikovanější, než dědičnost nepohlavní. V případě člověka je pohlaví jedince udáno kombinací pohlavních chromozomů X a Y, přičemž kombinace XY je určující pro muže (samce) a kombinace XX pro ženy (samice). V případě některých druhů hmyzu je situace poněkud odlišná.

Jak genetika ovlivňuje hladinu testosteronu u mužů

Testosteron je pohlavní hormon, patřící mezi steroidy (konkrétně mezi androgeny). Tvoří se především v Leydigových buňkách varlete.

Havárie ve Fukušimě a riziko vývojových vad – půl roku poté.

Pustošivé zemětřesení o síle až 9 stupňů Richterovy škály a následná vlna tsunami zasáhly severovýchodní oblast Japonska před více než půl rokem (konkrétně 11. března 2011). Z hlediska příštích let a budoucnosti zdravotního stavu japonského obyvatelstva je tu však ještě jedna významná událost, která se zásadním způsobem zapsala do historie lidstva. Tou událostí je havárie v jaderné elektrárně Fukushima Daiichi, která nastala jako následek kaskády patologických událostí po poškození objektu jaderné elektrárny vlnou tsunami.

Objeveny geny podílející se na regeneraci nervů

Vědcům z University of California v Sand Diegu se podařil významný objem z oblasti výzkumu regenerace nervové tkáně. V průběhu dvouletého výzkumu na modelovém organizmu (Caenorhabditis elegans) zkoumali celkem 654 (z evolučního hlediska vysoce konzervovaných) genů, které se podílejí na regenraci axonů. Axony jsou dlouhé výběžky nervové buňky (neuronu), které předávají nerový vzruch na další buňky.

100 let Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze oslavuje v letošním roce stoleté výročí svého založení. Biologický ústav založil v rámci Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 7. července 1911 profesor Vladislav Růžička (1870-1934) jako vůbec první biologický ústav na lékařských fakultách u nás.

Gen ovlivňující náš vztah k depresím

Depresivní syndromy představují jeden z rostoucích problémů dnešní moderní doby. Stále více se setkáváme s každodenními stresovými faktory, a to zejména v práci, ale často i ve společenském či osobním životě. Každý z nás reaguje na tyto faktory odlišným způsobem a je jasné, že naše reakce je do určité míry ovlivněna také naší genetickou výbavou.

Genetická predispozice pro vývojové vady oka

Vývojové vady mohou postihnout prakticky jakýkoliv orgán. Mezenchymální dysplazie předního očního segmentu (OMIM: 107250) je specifická vývojová vada, postihující přední oční segment (například čočku nebo rohovku). Přesněji jde o heterogenní skupinu chorob, tedy o skupinu chorob způsobovanou různými faktory. Rovněž klinické projevy mohou být různé, jednotícím hlediskem jsou samozřejmě různé poruchy zraku, například katarakta.

Zajímavé články (srpen 2011)

Každý měsíc se Vám budu snažit přinášet odkazy na zajímavé články s geneticko-biologicko-medicínskou tématikou, které se objevily na českých serverech. První várka je za srpen 2011:

Syndikovat obsah