Copyright

Vážení návštěvníci,

věnujte, prosím, pozornost následujícím řádkům. Veškeré texty a obrázky na stránkách www.genetika-biologie.cz jsou autorským dílem a jsou chráněny autorským zákonem. To neznamená, že tyto texty nemůžete použít pro své účely. Veškerý text ze stránek je uvolněn pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika (CC-BY-NC-SA-3.0) To doslova znamená, že obsah můžete dále šířit a upravovat, ale za těchto podmínek:

  • Uveďte autora (v tištěném textu musíte řádně ocitovat tyto stránky jakožto zdroj; v elektronickém textu musíte uvést rovněž funkční hypertextový odkaz)
  • Neužívejte dílo komerčně (texty nesmíte dále poskytovat za úplatu)
  • Zachovejte licenci

Obsah tedy můžete použít ve svých referátech, článcích či seminárních a diplomových pracích, za podmínky správné citace. Jeden z možných citačních formátů je:

Případně můžete použít on-line generátor citací.

Pokud jde o obrázky, velká část z nich je přejata z Wikimedia Commons. V testu jsou uvedeny odkazem na původní umístění, s popiskem obsahujícím původního autora a licenci obrázku. Možnost jejich využití se tak řídí původní licencí. Obrázky, které nejsou přejaté z Wikimedia Commons (a není u nich uvedeno jinak) jsou mým dílem a platí pro ně (jako pro texty) licence CC-BY-NC-SA-3.0.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, nebo potřebuje využít texty jiným způsobem, potom mě neváhejte kontaktovat.

Sdílejte tuto stránku