Použitá a doporučená literatura

 1. BRUCE, Alberts – BRAY, D – JOHNSON, A, et al. Základy buněčné biologie. 2. vydání. Ústí nad Labem : Espero Publishing, 2005. 740 s.
 2. ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 516 s
 3. ČIHÁK, Radomír – GRIM, Miloš. Anatomie. 2. 2. vydání. Praha : Grada, 2009. 470 s.
 4. KAPRAS, Jan – KOHOUTOVÁ, Milada – OTOVÁ, Berta. Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1996. 88 s.
 5. KAPRAS, Jan – KOHOUTOVÁ, Milada. Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1999. 101 s.
 6. KOČÁREK, Eduard. Genetika: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. 1. vydání. Praha : Scientia, 2004. 211 s.
 7. KOČÁREK, Eduard – PÁNEK, Martin – NOVOTNÁ, Drahuše. Klinická cytogenetika I.: úvod do klinické cytogenetiky, vyšetřovací metody v klinické cytogenetice. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 120 s.
 8. OTOVÁ, Berta, et al. Lékařská biologie a genetika I. díl. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2008. 123 s.
 9. OTOVÁ, Berta – MIHALOVÁ, Romana – VYMLÁTIL, Jiří. Základy biologie a genetiky. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 181 s.
 10. PRITCHARD, Dorian J. – KORF, Bruce R.. Základy lékařské genetiky. 1. vydání. Praha : Galén, 2007. 182 s.
 11. SNUSTAD, D. Peter – SIMMONS, Michael J.. Genetika. 1. vydání. Brno : Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2009. 894 s.
 12. SOUKUPOVÁ, Milena – SOUKUP, František. Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1998. 98 s.
 13. SRŠEŇ, Štefan – SRŠŇOVÁ, Klára. Základy klinickej genetiky a jej molekulárna podstata. 4. vydání. Martin : Osveta, 2005. 445 s.
 14. THOMPSON, James Scott – THOMPSON, Margaret Wilson – NUSSBAUM, Robert L, et al. Klinická genetika: Thompson & Thompson. 6. vydání. Praha : Triton, 2004. 426 s.
Sdílejte tuto stránku