Informace o autorovi

MUDr. Antonín Šípek jr.

Antonín Šípek jr

Zaměstnání a aktivity

Členství v odborných společnostech

Volný čas

 • Plavání, trenér kurzů základního plavání (Bohemians Praha), rozhodčí
 • Vojenské letectvo, fantasy literatura a hry
 • Tvorba webových stránek, internet, informační technologie

Odborné zájmy

 • Chromozomální aberace, varianty lidského karyotypu
 • Populační a obecná teratologie, syndromologie
 • Primární prevence vývojových vad

Ocenění

 • Alessandra Lisi Award (2016)
 • Hlávkova cena (2014)
 • Nejlepší práce v pregraduální klinické sekci 10. studentské vědecké konference 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2009)
 • Nejlepší práce v postgraduální klinické sekci 15. studentské vědecké konference 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2014)
 • Cena nadačního fondu VFN za nejlepší práci v pregraduální sekci 10. studentské vědecké konference 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2009)

Vybrané konferenční příspěvky

Šípek, A. jr. Gregor, V., Horáček, J., Šípek, A.:PMezinárodní den vrozených vad. (poster), Karasův den 2015, Praha, 18.2.2015
Zobrazit PDF

Šípek, A. jr., Panczak, A., Mihalová, R., Hrčková, L., Sobotka, V., Lonský, P., Kaspříková. N., Šípek, A., Gregor, V.:Population incidence of the pericentric inversion of chromosome 9 in the Czech population. (poster), 41st ICBDSR Annual Meeting, Helsinki, Finsko, 13.-16.9.2014

Šípek, A., Gregor, V., Horáček, J.,Šípek, A. jr.,Langhammer, P. : National registry of congenital anomalies of the Czech Republic: 50 years of surveillance history and chllanges of the future. (přednáška - prezentující autor), 41st ICBDSR Annual Meeting, Helsinki, Finsko, 13.-16.9.2014

Šípek, A. jr., Šípek, A., Gregor, V., Horáček, J.: Czech Register of Chromsomal Aberrations. (vyzvaná přednáška) 47. výroční cytogenetická konference, Praha, 4.-5.9.2014.
Zobrazit PDF

Šípek, A. jr., Panczak, A., Mihalová, R., Hrčková, L., Suttrová, E., Janashia, M., Lonský, P., Šípek, A., Kohoutová, M.: Multiprobe FISH method for enhanced detection of chromosome 9 heterochromatin rearrangements. (poster) ESHG Conference 2014, Milano, Itálie, 31.5.-3.6.2014.
Zobrazit PDF

Šípek A. jr., Gregor V., Šípek A.: Registrace vrozených vývojových vad: 50 let historie a výhledy do budoucna , Kaprasův den 2014, Praha, Purkyňův ústav, 12.2.2014

Šípek A. jr., Liška F., Mihalová R., Panczak A., Šeda O., Vejražka M. : Utilization of online applications in the practical courses of medical biology and genetics (poster), MEFANET 2013, Brno, Hotel international, 26.-27.11.2013
Zobrazit PDF

Šípek A. jr., Mihalová R, Panczak A, Hrčková L, Suttrová E., Lonský P, Šípek A., Janashia M, a Kohoutová M: Heterochromatinová oblast chromozomu 9: Evoluční aspekty a možnosti molekulárně cytogenetické diagnostiky pro klinickou praxi (poster), XXIV. Izakovičov memoriál, Donovaly, Slovensko, 26.-27.9.2013,
Zobrazit PDF

Šípek A. jr., Mihalová R, Panczak A, Hrčková L, Lonský P, Janashia M, a Kohoutová M: Varianty lidského chromosomu 9 z klinického i evolučního hlediska 46. cytogenetická konference, Brno, 5.-6.9.2013,
Zobrazit PDF

Mihalová R, Baxová A, Honzík T, Hrčková L, Šípek A jr, Bečvářová V, Valeriánová M, Malinová L: Familiární výskyt balancované a nebalancované formy translokace X;18 s variabilním fenotypem 46. cytogenetická konference, Brno, 5.-6.9.2013,

Šípek A. jr., Panczak A., Mihalová R., Hrčková L., Suttrová E., Šípek A., Lonský P., Janashia M., Kohoutová M. Heterochromatin variants of chromosome 9: clinical aspects and method of molecular cytogenetic examination. (poster) ESHG Conference 2013, Paris, Francie, 8.-11.6.2013.
Zobrazit PDF

Grodecká L., Cibulková P., Dvořáková, Křenková R., Richterová R., Baxová A., Šípek A. jr., Honzík T., Freiberger T. Effect of a novel intronic FBN1 mutation on splicing revealed by splicing minigene assay. (poster) ESHG Conference 2013, Paris, Francie, 8.-11.6.2013.

Šípek A. jr., Panczak A, Mihalová R., Hrčková L, Suttrová E, Janashia M, a Kohoutová M: Varianty lidského chromosomu 9 z klinického i evolučního hlediska Kaprasův den, Praha, 13.2.2013,
Zobrazit PDF

Šípek A. jr., Kozel, M., Vejražka, M. Štuka, Č., Štípek, S.: Creation of interactive casustics in the WikiLectures (poster), MEFANET 2012, Brno, Hotel international, 27.-28.11.2012
Zobrazit knihu abstrakt

Šípek A. jr., Panczak A, Mihalová R., Celbová L, Janashia M, Kaspříková N a Kohoutová M: Incidence and clinical significance of chromosomal abnormalities of heterochromatin area of human chromosome 9 (poster), 39th ICBDSR and 10th CCASN Joint Annual Scientific Meeting, Ottawa, Canada, 30.10.-2.11.2012
Zobrazit PDF

Šípek A., Gregor V., Horáček J., Langhammer P. a Šípek A. jr.: Trends in prenatal diagnosis of Down syndrome in the Czech Republic (1994-2011), 39th ICBDSR and 10th CCASN Joint Annual Scientific Meeting, Ottawa, Canada, 30.10.-2.11.2012
Zobrazit PDF

Šípek A. jr., Mihalová R., Panczak A., Celbová L., Suttrová E., Janashia M., Kohoutová M.: Cytogenetické varianty chromosomu 9 - incidence, klinický význam a možnosti molekulárně cytogenetické analýzy. (poster), XXIII. Izakovičov memoriál, Bratislava, 26.-28.9.2012
Zobrazit PDF

Šípek A. jr., Mihalová R., Panczak A., Celbová L., Suttrová E., Janashia M., Kohoutová M.: Cytogenetické varianty chromosomu 9 - incidence, klinický význam a možnosti molekulárně cytogenetické analýzy.45. výroční cytogenetická konference, Olomouc, 13.-14.9.2012.
Zobrazit PDF

Šípek A. jr., Gregor V., Šípek A., Horáček J., Langhammer, P. : Current Results of Prenatal Diagnosis in the Czech Republic. EUROCAT Registry Leaders Meeting, Budapešť, 13.-15.6.2012. (vyzvaná přednáška)
Zobrazit PDF

Šípek A. jr., Gregor V., Šípek A., Horáček J., Langhammer, P. : Recent Results of Prenatal Diagnosis in the Czech Republic. Trendy v prenatální diagnostice - quo vadis?, Praha, 20-21. dubna 2012. (vyzvaná přednáška)
Zobrazit PDF

Šípek A. jr., Panczak A., Mihalová R., Celbová L., Janashia M.: Zvýšené riziko reprodukčních poruch pro nositele heterochromatinových variant? Seklův večer - Přednáškový večer SLČ v Praze; Lékařský dům, Praha, 5.3.2012

Vejražka M., Štuka Č, Kudlová E., Šeda O., Šípek A. jr., Štípek S.:: Where WikiLectures are heading?, Mefanet 2011, Brno, 24.-25. listopad 2011.

Šípek A. jr., Panczak A., Mihalová R., Gregor V., Lonský P., Sobotka V., Horáček J., Stejskal D., Šípek A.: Pericentric inversion of chromosome 9 – back to epidemiological field work. 38th Annual Meeting of the ICBDSR organization, WHO, Ženeva, Švýcarsko, 28-30. září 2011.
Zobrazit PDF

Šípek A. jr., Panczak A., Mihalová R., Celbová L., Janashia M., Kohoutová M.: Zvýšené riziko reprodukčních poruch pro nositele heterochromatinových variant. Poster. Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference; Třeboň, 7. – 9. září 2011.
Zobrazit PDF

Vejražka M., Štuka Č, Štípek S, Šípek A. jr.: WikiSkripta − the most visited undergraduate medical web in the Czech and Slovak Republics, AMEE 2011 Conference, Wien, Austria

Šípek A. jr., Panczak A., Mihalová R., Janashia M., Celbová L., Kohoutová M.: Possible association of heterochromatin variants in human karyotype with reproduction failure. European Human Genetics Conference 2011, Amsterdam, The Netherlands
Zobrazit abstrakt

Šípek A. jr., Panczak A., Mihalová R., Sobotka V., Lonský P., Gregor V.: Pericentric inversion of chromosome 9 in medical genetics and clinical counselling.European Human Genetics Conference 2010, Gothenburg, Sweden
Zobrazit abstrakt

Šípek A., Horáček J., Gregor V., Šípek A. jr. and Langhammer P.: National Registry of Congenital Anomalies of the Czech Republic - 45 year experience. 4th International Conference on Birth Defects & Disabilities in the Developing World, 2009, New Delhi, India
Zobrazit PDF

Horáček J., Šípek A., Gregor V., Šípek A. jr. and Langhammer P.: Birth defects incidence in children from single and twin pregnancies in the Czech Republic - current data. ICBDSR - 36th Annual Meeting, 2009, Salt Lake City, USA
Zobrazit PDF

Horáček J., Šípek A., Gregor V., Langhammer P. and Šípek A. jr.: Infant Mortality due to Birth Defects in the Czech Republic in 1994 – 2006. 1st Central and Eastern European Summit on Preconception Health and Prevention of Birth Defects, 2008, Budapest, Hungary
Zobrazit PDF

Vybrané publikace

Šípek, A. Jr., Mihalová, R., Panczak, A., Hrčková, L., Janashia, M., Kaspříková, N., Kohoutová, M.: Heterochromatin variants in human karyotypes: a possible association with reproductive failure.
Reprod Biomed Online. 2014, 29(2):245-50.
Zobrazit abstrakt

Šípek, A. Jr., Grodecká, L., Baxová, A., Cibulková, P., Dvořáková, M., Mazurová, S., Magner, M., Zeman, J., Honzík, T., Freiberger, T.: Novel FBN1 gene mutation and maternal germinal mosaicism as the cause of neonatal form of Marfan syndrome.
Am J Med Genet A. 2014, 164A(6):1559-64.
Zobrazit abstrakt

Šípek, A., Gregor, V., Horáček, J.,Šípek, A. jr.,Langhammer, P.: Prevalence vybraných vrozených vad v České republice: 
vývojové vady ledvin, srdce a vrozené chromozomové aberace
Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 62, 2013, č. 3, s. 112-128.
Zobrazit abstrakt

Šípek, A. jr., Gregor, V., Šípek, A., Calda, P.: TPrimární prevence vrozených vad a úloha kyseliny listové.
Actual Gyn. 2013, č. 5, s. 47-51.
Zobrazit abstrakt

Šípek A., Gregor V., Horáček J., Šípek jr. A., Langhammer P. Incidence vrozených vad u narozených dětí v České republice v období 1994–2010.
Neonatologické listy 2013, 19, č. 1, s. 9-18.

Šípek, A. jr., Panczak, A., Mihalová, R., Sobotka, V., Lonský, P., Gregor, V.: Incidence pericentrické inverze chromosomu 9 v české populaci.
Demografie. 2013; 55, č. 1, s. 81-85
Zobrazit online

Šípek, A. jr., Šípek, A., Maňáková, E.: Thalidomidová epidemie – 50 let poté.
Čas Lék čes. 2012; 151, č. 12, s. 579-581
Zobrazit abstrakt

Šípek, A. jr., Mihalová, R., Celbová, L., Panczak, A.: Cytogenetické varianty v klinické pediatrické praxi.
Pediatr. praxi, 2012; 13, č. 6, s. 398-400
Zobrazit abstrakt

Šípek, A. jr., Mihalová, R., Celbová, L., Suttrová, E., Panczak, A.: Varianty chromosomu 9 v novorozenecké populaci a jejich klinický význam
Neonatologické listy 2012, 18, č. 2, s. 11-13

Šípek, A. jr., Šípek, A., Gregor, V., Macek, M. jr.: Primární prevence vrozených vývojových vad.
Prakt. Lék. 2012, 92, č. 9, s. 491-493
Zobrazit abstrakt

Šípek, A., Gregor, V., Horáček, J., Šípek, A. jr., Langhammer, P.: Vývoj a změny incidencí vrozených vad u narozených dětí v České republice.
Čes. Gynek. 2012, 77, č. 5 s. 424-436.
Zobrazit abstrakt

Gregor V., Šípek A., Horáček J., Šípek A. jr., Langhammer P. : Prenatální diagnostika vrozených vad v ČR – patnáctileté období.
Čes. Gynek. 2012, 77, č. 5 s. 437-444.
Zobrazit abstrakt

Šípek A. jr., Panczak A., Mihalová R., Celbová L., 
Janashia M.: Zvýšené riziko reprodukčních poruch pro nositele heterochromatinových variant?
Čas Lék čes. 2012, 151 č. 7 s. 367
Zobrazit abstrakt

Šípek A. jr., Mihalová R., Panczak A., Celbová l., Šípek A., Hazdrová I., Gregor V.: Varianty lidských chromozomů a jejich význam z pohledu klinické genetiky
Prakt. Lék. 2012, 92, č. 4, s. 205-209
Zobrazit abstrakt

Šípek A. jr., Mihalová R., Panczak A., Janashia M., Celbová L., Kohoutová M.: Pokročilý věk matky jako indikace k provedení amniocentézy – zhodnocení karyotypu 
u 418 vyšetřených plodů
Čes. Gynek. 2011, 76, č. 3 s. 230-234.
Zobrazit abstrakt

Gregor V., Šípek A., Horáček J., Šípek A. jr., Langammer P.:Prenatální diagnostika vrozených vad v České republice – aktuální data
Prakt. Lék. 2011, 91, č. 2, s. 85-90.
Zobrazit abstrakt

Šípek A., Gregor V., Šípek A. jr., Hudáková J., Horáček J., Klaschka J., Skibová J., Langhammer P., Petržílková L., Klímová B., Peřinová B., Wiesnerová J.: Incidence vrozených srdečních vad v České republice – aktuální data. Čes. Gynek. 2010, 75, č. 3 s. 221-242
Zobrazit abstrakt

Šípek A., Gregor V., Šípek A. jr., Horáček J., Vencálek O., Langhammer P., Petržílková L., Wiesnerová J.: Vrozené vady u narozených dětí v jednotlivých krajích České republiky v období let 1994 - 2007. Čes. Gynek. 2010, 75, č. 1 s. 15-40
Zobrazit abstrakt

Šípek A., Gregor V., Horáček J., Štembera Z., Šípek A. jr., Klaschka J., Skibová J., Langhammer P., Petržílková L., Wiesnerová J.: Incidence vrozených vad u dětí z jednočetných a dvojčetných gravidit v České republice – aktuální data. Čes. Gynek. 2009, 74, č. 5 s. 369-382
Zobrazit abstrakt

Šípek, A., Gregor, V., Horáček, J., Mazánková, V., Langhammer, P., Šípek, A. jr.: Historie a současnost registrace vrozených vad v České republice. Čas. Lék. čes. 2009, 148, s. 505-509
Zobrazit abstrakt

Šípek A., Mališ J., Štěrba J., Mužík J., Gregor V., Štembera Z., Horáček J., Bajčiová V., Kepák T., Šípek A. jr., Langhammer P., Petržílková L., Vanková E., Wiesnerová J.: Nádorová onemocnění u dětí narozených s vrozenou vadou Aktuální data v České republice. Čes. Gynek.2009, 74, č. 2 s. 105-117
Zobrazit abstrakt

Gregor V., Šípek A., Šípek A. jr., Horáček J., Langhammer P., Petržílková L., Calda P.: Prenatální diagnostika chromozomálních aberací Česká republika: 1994 – 2007. Čes. Gynek.2009, 74, č. 1 s. 44-54
Zobrazit abstrakt

Šípek A., Gregor V., Šípek A. jr., Horáček J., Klaschka J., Skibová J., Langhammer P., Petržílková L., Wiesnerová J. Vrozené vady v České republice v období 1994 – 2007. Čes. Gynek.2009, 74, č. 1 s. 31-44
Zobrazit abstrakt

Gregor V., Šípek A., Calda P., Šípek A. jr., Horáček J., Langhammer P., Petržílková L., Wiesnerová J.: Prenatální diagnostika vrozených vad diagnostikovaných ultrazvukem Česká republika 1994–2007.
Čes. Gynek.2008, 73, č. 6 s. 340-350
Zobrazit abstrakt

Šípek A., Gregor V., Šípek A. jr., Horáček J., Langhammer P., Petržílková L., Wiesnerová J.: Vrozené vady v České republice v roce 2006. Čes. Gynek.2008, 73, č. 6 s. 331-340
Zobrazit abstrakt

Gregor V., Šípek A., Horáček J., Šípek A. jr., Langhammer P.: Analýza incidencí vrozených vad v České republice podle četnosti těhotenství. Čes. Gynek.2008, 73, č. 4 s. 199-208
Zobrazit abstrakt

Gregor V., Šípek A., Horáček J., Šípek A. jr., Langhammer P.:Prenatální diagnostika vybraných typů vrozených vad v České republice: 1994 - 2006. Čes. Gynek. 2008, 73, č. 3 s. 169-178
Zobrazit abstrakt

Gregor V., Šípek A., Horáček J., Šípek A. jr., Langhammer P.: Přežívání dětí narozených s vrozenou vadou v průběhu 1. roku života. Čes. Gynek. 2008, 73, č. 3 s. 163-169
Zobrazit abstrakt

Popularizační články

Články pro pro server Gate2Biotech (ISSN 1802-2685)

Dvojčata, aneb o abnormálním oplození
Datum: 11.2.2010
http://www.gate2biotech.cz/dvojcata-aneb-o-abnormalnim-oplozeni/

Objevena vzácná mutace spojená s Tourettovým syndromem
Datum: 18.5.2010
http://www.gate2biotech.cz/objevena-vzacna-mutace-spojena-s-tourettovym-...

Lepidlo na chromozomy
Datum: 24.5.2010
http://www.gate2biotech.cz/lepidlo-na-chromozomy/

Nový objev v genetice Alzheimerovy choroby
Datum: 18.6.2010
http://www.gate2biotech.cz/novy-objev-v-genetice-alzheimerovy-choroby/

Léčba karcinomu prostaty s využitím medikamentů proti karcinomu prsu
Datum: 15.7.2010
http://www.gate2biotech.cz/lecba-karcinomu-prostaty-s-vyuzitim-medikamen...

Past, presence and future of the surveillance of the congenital anomalies
Datum: 16.7.2010
http://www.gate2biotech.com/past-presence-and-future-of-the-surveillance...

Inherited clubfoot can be associated with chromosomal abnormality
Datum: 20.7.2010
http://www.gate2biotech.com/inherited-clubfoot-can-be-associated-with-ch...

Geny a alkohol
Datum: 5.8.2010
http://www.gate2biotech.cz/geny-a-alkohol/

Různé genetické varianty ovlivňují hladiny krevních lipidů
Datum: 16.8.2010
http://www.gate2biotech.cz/ruzne-geneticke-varianty-ovlivnuji-hladiny-kr...

Objevena genetická příčina Kabuki syndromu
Datum: 6.9.2010
http://www.gate2biotech.cz/objevena-geneticka-pricina-kabuki-syndromu/

Mutace s tendencí k samootravě
Datum: 15.9.2010
http://www.gate2biotech.cz/mutace-s-tendenci-k-samooprave/

Genetické faktory ovlivňující vznik osteoporózy
Datum: 11.10.2010
http://www.gate2biotech.cz/geneticke-faktory-ovlivnujici-vznik-osteoporozy/

Nový gen pro Kallmannův syndrom
Datum: 27.10.2010
http://www.gate2biotech.cz/novy-gen-pro-kallmannuv-syndrom/

Kardiomyopatie - Genetické příčiny závažné srdeční choroby
Datum: 15.11.2010
http://www.gate2biotech.cz/kardiomyopatie-geneticke-priciny-zavazne-srde...

Geny ovlivňující choroby hrudní aorty
Datum: 29.11.2010
http://www.gate2biotech.cz/geny-ovlivnujici-choroby-hrudni-aorty/

Vyšetření fetální DNA z krve matky přináší nové možnosti v prenatální diagnostice
Datum: 3.1.2011
http://www.gate2biotech.cz/vysetreni-fetalni-dna-z-krve-matky-prinasi-no...

Genetické příčiny feochromocytomu a paragangliomu
Datum: 10.1.2011
http://www.gate2biotech.cz/geneticke-priciny-feochromocytomu-a-paragangl...

Nové objevy v genetice meduloblastomu a jejich využití v cílené terapii
Datum: 17.1.2011
http://www.gate2biotech.cz/nove-objevy-v-genetice-meduloblastomu-a-jejic...

Nová naděje v léčbě Huntingtonovy choroby
Datum: 7.2.2011
http://www.gate2biotech.cz/nova-nadeje-v-lecbe-huntingtonovy-choroby/

Genetický výzkum schizofrenie
Datum: 28.2.2011
http://www.gate2biotech.cz/geneticky-vyzkum-schizofrenie/

Nový gen pro vrozené nervosvalové onemocnění
Datum: 14.3.2011
http://www.gate2biotech.cz/novy-gen-pro-vrozene-nervosvalove-onemocneni/

Jak genetika ovlivňuje naše chování v podnapilosti?
Datum: 28.3.2011
http://www.gate2biotech.cz/jak-genetika-ovlivnuje-nase-chovani-v-podnapi...

Genetika a jaterní steatóza
Datum: 11.4.2011
http://www.gate2biotech.cz/genetika-a-jaterni-steatoza/

Jediná genetická mutace stačí k rozvoji nádoru mozku
Datum: 25.4.2011
http://www.gate2biotech.cz/jedina-geneticka-mutace-staci-k-rozvoji-nador...

Genetická predispozice k pití kávy
Datum: 9.5.2011
http://www.gate2biotech.cz/geneticka-predispozice-k-piti-kavy/

Nové objevy ve výzkumu telomer
Datum: 23.5.2011
http://www.gate2biotech.cz/nove-objevy-ve-vyzkumu-telomer-telomery-jsou-...

Objeven gen pro Adamsův-Oliverův syndrom
Datum: 30.5.2011
http://www.gate2biotech.cz/objeven-gen-pro-adamsuv-oliveruv-syndrom/

Genetická predispozice k depresím
Datum: 7.6.2011
http://www.gate2biotech.cz/geneticka-predispozice-k-depresim/

Novinky v genetice syndromu fragilního X-chromozomu
Datum: 24.6.2011
http://www.gate2biotech.cz/novinky-v-genetice-syndromu-fragilniho-x-chro...

Oxytocin může pomoci pacientům s Praderovým-Williho syndromem
Datum: 4.7.2011
http://www.gate2biotech.cz/oxytocin-muze-pomoci-pacientum-s-praderovym-w...

Dědičné metabolické poruchy z pohledu moderní medicíny
Datum: 1.8.2011
http://www.gate2biotech.cz/dedicne-metabolicke-poruchy-z-pohledu-moderni...

Nové možnosti diagnostiky mukopolysacharidóz
Datum: 22.8.2011
http://www.gate2biotech.cz/nove-moznosti-diagnostiky-mukopolysacharidoz/

Predispozice k infekcím močových cest
Datum: 5.9.2011
http://www.gate2biotech.cz/predispozice-k-infekcim-mocovych-cest/

Novinky z patogeneze celiakie
Datum: 26.9.2011
http://www.gate2biotech.cz/novinky-z-patogeneze-celiakie/

Délka telomer ovlivňuje riziko emfyzému
Datum: 24.10.2011
http://www.gate2biotech.cz/delka-telomer-ovlivnuje-riziko-emfyzemu/

Jak žaludeční bakterie poškozuje lidskou DNA?
Datum: 14.11.2011
http://www.gate2biotech.cz/jak-zaludecni-bakterie-poskozuje-lidskou-dna-1/

Rozluštěn genom bakterie „černé smrti“
Datum: 5.12.2011
http://www.gate2biotech.cz/rozlusten-genom-bakterie-cerne-smrti/

Očkování ve 21. století
Datum: 9.1.2012
http://www.gate2biotech.cz/ockovani-ve-stoleti/

Rizikové faktory karcinomu prsu – čeho se bát a čeho nikoliv
Datum: 6.2.2012
http://www.gate2biotech.cz/rizikove-faktory-karcinomu-prsu-ceho-se-bat-a...

Genetická predispozice pro aneuryzma břišní aorty
Datum: 23.2.2012
http://www.gate2biotech.cz/geneticka-predispozice-pro-aneuryzma-brisni-a...

Genetika ovlivňuje hojení ran
Datum: 12.3.2012
http://www.gate2biotech.cz/genetika-ovlivnuje-hojeni-ran/

Genetické aspekty karcinomu pankreatu
Datum: 28.3.2012
http://www.gate2biotech.cz/geneticke-aspekty-karcinomu-pankreatu/

Nová metoda neinvazivní prenatální diagnostiky
Datum: 9.4.2012
http://www.gate2biotech.cz/nova-metoda-neinvazivni-prenatalni-diagnostiky/

Jak mutace v mitochondriální DNA způsobuje hluchotu
Datum: 19.4.2012
http://www.gate2biotech.cz/jak-mutace-v-mitochondrialni-dna-zpusobuje-hl...

Genetické předpoklady k závažné tropické chorobě
Datum: 7.5.2012
http://www.gate2biotech.cz/geneticke-predpoklady-k-zavazne-tropicke-chor...

Novinky z genetického výzkumu autismu
Datum: 17.5.2012
http://www.gate2biotech.cz/novinky-z-genetickeho-vyzkumu-autismu/

Nové geny karcinomu žaludku
Datum: 28.5.2012
http://www.gate2biotech.cz/nove-geny-karcinomu-zaludku/

Nová genetická příčina imunitní poruchy
Datum: 7.6.2012
http://www.gate2biotech.cz/nove-geneticka-pricina-imunitni-poruchy/

Naše schopnost přestat s kouřením je geneticky ovlivněná
Datum: 20.6.2012
http://www.gate2biotech.cz/nase-schopnost-prestat-s-kourenim-je-genetick...

Primární prevence vývojových vad
Datum: 2.7.2012
http://www.gate2biotech.cz/primarni-prevence-vyvojovych-vad/

Geny ovlivňují nižší funkci naší imunity ve stáří
Datum: 18.7.2012
http://www.gate2biotech.cz/-2194/

Varianty lidského chromozomu 9 a jejich souvislosti
Datum: 31.7.2012
http://www.gate2biotech.cz/varianty-lidskeho-chromozomu-a-jejich-souvisl...

Genetika poodkrývá, proč ženy žijí déle než muži
Datum: 15.8.2012
http://www.gate2biotech.cz/genetika-poodkryva-proc-zeny-ziji-dele-nez-muzi/

Stres může měnit naši genetickou informaci
Datum: 6.9.2012
http://www.gate2biotech.cz/stres-muze-menit-nasi-genetickou-informaci/

Proč se zvyšuje četnost Downova syndromu?
Datum: 27.9.2012
http://www.gate2biotech.cz/proc-se-zvysuje-cetnost-downova-syndromu/

Dieta matky před početím může ovlivnit genetické funkce u potomka
Datum: 11.10.2012
http://www.gate2biotech.cz/dieta-matky-pred-pocetim-muze-ovlivnit-geneti...

Nové možnosti genetické diagnostiky u rakoviny dutiny ústní
Datum: 1.11.2012
http://www.gate2biotech.cz/nove-moznosti-geneticke-diagnostiky-u-rakovin...

Identifikován gen ovlivňující bolesti zad
Datum: 5.11.2012
http://www.gate2biotech.cz/identifikovan-gen-ovlivnujici-bolesti-zad/

Epigenetika způsobuje různé riziko vzniku nádorů u jednovaječných dvojčat
Datum: 15.11.2012
http://www.gate2biotech.cz/epigenetika-zpusobuje-ruzne-riziko-vzniku-nad...

Využití bakteriofágů v léčbě bakteriálních infekcí
Datum: 29.11.2012
http://www.gate2biotech.cz/vyuziti-bakteriofagu-v-lecbe-bakterialnich-in...

Objeven nový gen související s rozvojem neplodnosti
Datum: 13.12.2012
http://www.gate2biotech.cz/objeven-novy-gen-souvisejici-s-rozvojem-neplo...

Genová terapie srpkovité anémie
Datum: 10.1.2013
http://www.gate2biotech.cz/genova-terapie-srpkovite-anemie/

Spojitost syndromu fragilního X chromozomu a autismu
Datum: 28.1.2013
http://www.gate2biotech.cz/spojitost-syndromu-fragilniho-x-chromozomu-a-...

Genetická příčina melanomu nalezena v nekódující DNA
Datum: 7.2.2013
http://www.gate2biotech.cz/geneticka-pricina-melanomu-nalezena-v-nekoduj...

Nové možnosti genové terapie svalových dystrofií
Datum: 21.2.2013
http://www.gate2biotech.cz/nove-moznosti-genove-terapie-svalovych-dystro...

Crossing-over a lidská reprodukce
Datum: 7.3.2013
http://www.gate2biotech.cz/crossing-over-a-lidska-reprodukce/

Pompeho choroba u lidí i psů má stejnou genetickou příčinu
Datum: 21.3.2013
http://www.gate2biotech.cz/pompeho-choroba-u-lidi-i-psu-ma-stejnou-genet...

Nový genetický mechanizmus spojený se vznikem chronické lymfocytární leukémie
Datum: 8.4.2013
http://www.gate2biotech.cz/novy-geneticky-mechanizmus-spojeny-se-vznikem...

Molekulárně biologická příčina mentální retardace u Downova syndromu
Datum: 18.4.2013
http://www.gate2biotech.cz/molekularne-biologicka-pricina-mentalni-retar...

Genetická predispozice pro lenost
Datum: 6.5.2013
http://www.gate2biotech.cz/geneticka-predispozice-pro-lenost/

Genová mutace způsobující astma
Datum: 17.6.2013
http://www.gate2biotech.cz/genova-mutace-zpusobujici-astma/

Možnosti léčby syndromu předčasného stárnutí
Datum: 1.7.2013
http://www.gate2biotech.cz/moznosti-lecby-syndromu-predcasneho-starnuti/

Geny na chromozomu Y spojené s kardiovaskulárními riziky
Datum: 12.8.2013
http://www.gate2biotech.cz/geny-na-chromozomu-y-spojene-skardiovaskularn...

Nové možnosti léčby „nemoci motýlích křídel“
Datum: 26.8.2013
http://www.gate2biotech.cz/nove-moznosti-lecby-nemoci-motylich-kridel/

Objeven gen způsobující vývojové vady močové soustavy
Datum: 5.9.2013
http://www.gate2biotech.cz/objeven-gen-zpusobujici-vyvojove-vady-mocove-...

Stres matky může způsobit změny genetické informace u jejich potomků
Datum: 12.9.2013
http://www.gate2biotech.cz/stres-matky-muze-zpusobit-zmeny-geneticke-inf...

Nalezen gen zajišťující zdravý vývoj oka
Datum: 19.9.2013
http://www.gate2biotech.cz/nalezen-gen-zajistujici-zdravy-vyvoj-oka/

Zrzavé vlasy a riziko vzniku melanomu mají možnou genetickou souvislost
Datum: 26.9.2013
http://www.gate2biotech.cz/zrzave-vlasy-a-riziko-vzniku-melanomu-maji-mo...

Neplodnost – Aktuální aspekty a možnosti léčby
Datum: 7.10.2013
http://www.gate2biotech.cz/neplodnost-aktualni-aspekty-a-moznosti-lecby/

Vrozené poruchy pojivové tkáně
Datum: 4.11.2013
http://www.gate2biotech.cz/vrozene-poruchy-pojivove-tkane/

Levorukost zřejmě není geneticky podmíněná
Datum: 2.12.2013
http://www.gate2biotech.cz/levorukost-zrejme-neni-geneticky-podminena/

Genetická predispozice ke chlopenní vadě
Datum: 13.1.2014
http://www.gate2biotech.cz/geneticka-predispozice-ke-chlopenni-vade/

Paraziti u člověka
Datum: 3.2.2014
http://www.gate2biotech.cz/paraziti-u-cloveka/

Mnohočetný myelom
Datum: 17.2.2014
http://www.gate2biotech.cz/mnohocetny-myelom/

Genetické varianty zvyšující riziko Alzheimerovy choroby
Datum: 10.3.2014
http://www.gate2biotech.cz/geneticke-varianty-zvysujici-riziko-alzheimer...

Proč jsou muži vyšší než ženy?
Datum: 7.4.2014
http://www.gate2biotech.cz/proc-jsou-muzi-vyssi-nez-zeny/

Pelizaeusova-Merzbacherova choroba
Datum: 28.4.2014
http://www.gate2biotech.cz/pelizaeusova-merzbacherova-choroba/

Genetická predispozice pro svalové dystrofie
Datum: 16.6.2014
http://www.gate2biotech.cz/geneticka-predispozice-pro-svalove-dystrofie/

Jakým způsobem umírají nervové buňky u ataxia telangiectasia
Datum: 11.8.2014
http://www.gate2biotech.cz/jakym-zpusobem-umiraji-nervove-bunky-u-ataxia...

Objevena nová lidská choroba postihující CNS
Datum: 1.9.2014
http://www.gate2biotech.cz/objevena-nova-lidska-choroba-postihujici-cns/

Vědci osekvenovali genom nebezpečné houby
Datum: 13.10.2014
http://www.gate2biotech.cz/vedci-osekvenovali-genom-nebezpecne-houby/

Tuk z mateřského mléka může významně zlepšit růst předčasně narozených dětí
Datum: 3.11.2014
http://www.gate2biotech.cz/tuk-z-materskeho-mleka-muze-vyznamne-zlepsit-...

Familiární riziko dětské mozkové obrny?
Datum: 24.11.2014
http://www.gate2biotech.cz/familiarni-riziko-detske-mozkove-obrny/

Vědci identifikovali gen pro těžkou obličejovou vadu
Datum: 15.12.2014
http://www.gate2biotech.cz/vedci-identifikovali-gen-pro-tezkou-oblicejov...

Epigenetická regulace u Praderova-Williho syndromu
Datum: 12.1.2015
http://www.gate2biotech.cz/epigeneticka-regulace-u-praderova-williho-syn...

Objeveny genové mutace způsobující těžkou skoliózu
Datum: 2.2.2015
http://www.gate2biotech.cz/objeveny-genove-mutace-zpusobujici-tezkou-sko...

Sdílejte tuto stránku