Genetika člověka

Člověk se jakožto živý organizmus z hlediska genetiky nijak neliší od ostatních organizmů na naší planetě a platí pro něj úplně stejné biologické a genetické principy. Přesto existuje řada témat, které lze probírat speciálně v rámci genetiky člověka.

Člověk a genetika

V rámci genetického výzkumu existuje spousta specifických problémů, na které genetika člověka naráží. Jaký je člověk jako organizmus? Jak vypadá jeho genom? A čím vším si lidská genetika prošla? Podrobnosti najdete >uvnitř kapitoly.

Karyotyp člověka

Člověk má celkem 23 párů chromozomů, které tvoří jeho karyotyp. Tyto chromozomy se samozřejmě mezi sebou liší a tvoří určité specifické skupiny. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Krevní skupiny

Krevní skupiny patří k jednomu z nejznámějších dědičných znaků člověka. Jak je to doopravdy s jejich dědičností se dozvíte uvnitř kapitoly.

Imunogenetika

Imunogenetika je speciální obor zabývající se propojením genetiky a imunitního systému. Imunitní systém člověka je velice složitý, stejně jako jeho genetické regulační mechanizmy. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Etika a genetika

Etický pohled je z hlediska genetiky člověka velmi významný. Genetika a biotechnologie s sebou samozřejmě nesou spoustu důležitých etických otázek. Zamyšlení nad touto problematikou najdete uvnitř kapitoly.

Sdílejte tuto stránku