Pohlavní hormony

Hormony obecně

Hormony jsou biologicky aktivní látky, které jsou využívány pro mezibuněčnou komunikaci. Jsou produkovány ohraničenými žlázami (žlázy s vnitřní sekrecí = endokrinní žlázy) nebo jednotlivými buňkami v různých tkáních. Endokrinní žlázy uvolňují hormony do krve, která hormony transportuje k cílovým tkáním (tento účinek je označován jako endokrinní). Hormony z rozptýlených buněk působí buď na okolní tkáně (parakrinní působení) nebo na tyto buňky samotné (autokrinní působení).

Hormony působí specificky na cílové buňky - tedy na ty buňky, které mají příslušný receptor. Receptor je prostorová molekulární struktura, umístěná na cytoplazmatické membráně nebo uvnitř buňky, která po navázání hormonu je schopná určité biologické aktivity s informační hodnotou (buňka na navázání hormonu na receptor určitým způsobem reaguje).

Obrázek 1 - Přehled vybraných hormonů (CNS a štítná žláza)
Endocrine central nervous en

Hypotalamo - hypofyzární systém

Hypotalamo - hypofyzární systém je nejdůležitější součástí neuroendokrinního systému (systému, který spojuje nervové signály s endokrinními signály). Hypotalamus je součástí mozku, která je zodpovědná za velké množství vegetativních projevů organismu (řízení tělesné teploty, příjmu a výdeje tekutin a potravy, sexuální funkce). Hypofýza (podvěsek mozkový) se skládá ze dvou částí: přední - adenohypofýzy, ve které se hormony přímo tvoří (pod kontrolou hypotalamických hormonů - statinů a liberinů) a zadní - neurohypofýzy, do které se hormony dostávají z hypotalamu (kde se tvoří). Přesný výčet hormonů a regulací hypotalamo - hypofyzárního systému je nad rámec této kapitoly; dále se zaměříme jen na hormony, které ovlivňují sexuální chování a pohlavní soustavu.

FSH a LH - hormony adenohypofýzy

FSH - folikuly stimulující hormon je glykoproteinový hormon, produkovaný adenohypofýzou. U žen stimuluje vývoj folikulu a jeho růst (příprava na ovulaci). Zároveň podporuje produkci estrogenů (viz níže) v ovariu.

U mužů jsou cílem pro působení FSH Sertoliho buňky ve varleti (pomáhá modulovat spermatogenezi).

LH - luteinizační hormon je rovněž glykoproteinový hormon, produkovaný adenohypofýzou. U žen napomáhá finálnímu vývoji folikulu a podmiňuje ovulaci. Ovlivňuje rovněž produkci ovariálních hormonů (zejména progesteronu).

U mužů působí LH na Leydigovy buňky varlete (ovlivnění produkce testosteronu).

Sekrece FSH a LH je modifikována sekrecí hypotalamického gonadoliberinu a zpětnými vazbami dle hladiny pohlavních hormonů v krvi.

Obecné vlastnosti pohlavních hormonů

Pohlavní hormony jsou steroidní povahy. Jejich receptory na cílových buňkách jsou především v cytoplazmě (steroidy volně difundují skrze cytoplazmatickou membránu) a po navázání hormonu se mohou vázat na jadernou DNA a ovlivňovat tak transkripci příslušných genů (vlastní mechanismus účinku). Lidské pohlavní hormony jsou zodpovědné za správný vývoj a funkci pohlavních orgánů, vývoj specifických sekundárních pohlavních znaků a sexuální chování a cítění.

Mužské pohlavní hormony

Testosteron je nejvýznamnějším pohlavním hormonem muže. Jde o steroidní hormon (prekurzorem steroidních hormonů je cholesterol) o 19 uhlících (patří mezi skupinu androgenů). Testosteron je důležitý již v prenatálním období, kdy se díky němu začnou vyvíjet mužské zevní pohlavní orgány (bez přítomnosti testosteronu se automaticky začnou vyvíjet pohlavní orgány ženské). Později - v pubertě pak testosteron opět působí na pohlavní orgány a aktivuje jejich finální růst a vývoj. Mimo to způsobuje růst vousů a typicky mužského ochlupení, "zhrubnutí" hlasu, vyšší vzrůst a nárůst svalové hmoty (zneužívání při dopingu) a nakonec také ovlivňuje tvorbu erytrocytů (muži mají více červených krvinek než ženy).

Určité množství androgenů se tvoří i v kůře nadledvin a to i u žen.

Ženské pohlavní hormony

Estrogeny jsou skupinou ženských steroidních hormonů o 18 uhlících (nejvýznamnější jsou estriol a estradiol). Estrogeny jsou u žen tvořeny v ovariu granulózními buňkami. Mají zejména vliv na vývoj a růst ženských pohlavních orgánů. V pubertě podporují růst jak dělohy, pochvy a vaječníků, tak i vývoj zevních pohlavních orgánů. Ovlivňují distribuci podkožního tuku (růst prsů, širší boky u žen...). Estrogeny ovlivňují proliferační fázi menstruačního cyklu (růst děložní sliznice). Estrogeny také ovlivňují růst kostní tkáně (děvčata začínají růst dříve než chlapci, ale také dříve růst přestávají a jejich celkový vzrůst je nižší než u chlapců).

Určité množství estrogenů se tvoří i u mužů a to přímo ve varleti.

Progesteron je rovněž steroidní hormon (o 21 uhlících). U ženy je nezbytný pro přípravu a udržení těhotenství. Během sekreční fáze menstruačního cyklu (která odpovídá luteální fázi ovariálního cyklu) je progesteron tvořen buňkami žlutého tělíska (corpus luteum). Pokud dojde k oplodnění, přebírá časem produkci progesteronu vyvinuvší se placenta. Během těhotenství například podporují rozvoj mléčné žlázy. Určité množství hormonů produkuje také placenta v průběhu těhotenství.

Obrázek 2 - Přehled syntézy steroidních hormonů
Steroidogenesis

Sdílejte tuto stránku