Dědivost

Heritabilita neboli dědivost je hodnota, udávající, do jaké míry je hodnota znaků závislá na genotypu jedince a nakolik je konečná hodnota fenotypu výsledkem působení vnějších faktorů. Označení heritability je h2.

Heritabilitu lze obecně vypočíst pomocí následujícího vzorce:
h2 = VG / VP
kde VG představuje variabilitu genotypu a VP představuje variabilitu fenotypu.

Heritabilita pak může nabývat hodnot od 0 do 1, kdy h2=0 znamená, že fenotyp je zcela závislý na prostředí, a h2=1 znamená, že fenotyp je zcela závislý na genetické informaci.

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku