Telomeráza

Telomeráza je enzymatický komplex, který má aktivitu RNA-dependentní DNA-polymerázy (reverzní transkriptázy). Telomeráza má výjimečnou schopnost prodlužovat sekvence telomer a tím pádem revertovat proces jejich zkracování. Aktivita telomerázy je přísně regulována, fyziologicky nacházíme aktivitu telomerázy v buňkách během embryonálního vývoje, u dospělého jedince pak například v kmenových buňkách krvetvorné kostní dřeně. Za patologických podmínek je telomerázová aktivita zvýšena v nádorových buňkách, což přispívá k jejich neomezenému dělícímu potenciálu.

Schéma funkce telomerázy v lidských buňkách
Telomeráza

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku