Telomera

Telomera je koncová část chromozomu. Telomery jsou tvořeny nukleoproteinovým komplexem, DNA složka má podobu repetitivní sekvence 5'-TTAGGG-3' s dlouhým přesahem na 3' konci. Proteinová složka je tvořena komplexem šesti proteinů dohromady označovaných také jako shelterin complex. Během replikace DNA nedokáže DNA-polymeráza zreplikovat celou sekvenci telomery až do konce a tudíž při každém dělení buňky dochází ke zkrácení telomery. Prodlužovat telomery dokáže enzym telomeráza.

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku