Rodokmen

Rodokmen představuje v genetice základní genealogické schéma, které je využíváno pro lepší orientaci v příbuzenských vztazích jedinců z dané rodiny. Z pohledu klinické genetiky je pečlivé sestavení rodokmenu často klíčové pro určení genetického rizika.

Obrázek - Schéma jednoduchého rodokmenu.
schema 1

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku