Organela

Organely jsou specifické strukturní a funkční útvary přítomné v buňce. Určitá část z nich je od cytoplazmy oddělená vlastní membránou (membránové organely - například mitochondrie), některé organely vlastní membránu nemají (nemembránové organely - například ribozomy).

Obrázek - Schéma živočišné buňky.
Animal cell structure cs

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku