Mitochondrie

Mitochondrie jsou semiautonomní organely eukaryotických buněk. Obsahují vlastní genetickou informaci (vizte kapitolu Genetika mitochondrií) a slouží jako energetické centrum buňky.

Animal mitochondrion diagram cs

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku