100 let Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze oslavuje v letošním roce stoleté výročí svého založení. Biologický ústav založil v rámci Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 7. července 1911 profesor Vladislav Růžička (1870-1934) jako vůbec první biologický ústav na lékařských fakultách u nás.

Gen ovlivňující náš vztah k depresím

Depresivní syndromy představují jeden z rostoucích problémů dnešní moderní doby. Stále více se setkáváme s každodenními stresovými faktory, a to zejména v práci, ale často i ve společenském či osobním životě. Každý z nás reaguje na tyto faktory odlišným způsobem a je jasné, že naše reakce je do určité míry ovlivněna také naší genetickou výbavou.

Genetická predispozice pro vývojové vady oka

Vývojové vady mohou postihnout prakticky jakýkoliv orgán. Mezenchymální dysplazie předního očního segmentu (OMIM: 107250) je specifická vývojová vada, postihující přední oční segment (například čočku nebo rohovku). Přesněji jde o heterogenní skupinu chorob, tedy o skupinu chorob způsobovanou různými faktory. Rovněž klinické projevy mohou být různé, jednotícím hlediskem jsou samozřejmě různé poruchy zraku, například katarakta.

Zajímavé články (srpen 2011)

Každý měsíc se Vám budu snažit přinášet odkazy na zajímavé články s geneticko-biologicko-medicínskou tématikou, které se objevily na českých serverech. První várka je za srpen 2011:

Spuštění stránek na nové doméně

Vážení čtenáři,

po dlouhé době se mi konečně povedlo slibované. Stránky http://genetika.wz.cz se natrvalo přesouvají na novou doménu. Převod textů a dalších materiálů mi trval relativně dlouho, ale snad oceníte lehce opravené a doplněné kapitoly. Určité věci ještě budu v průběhu dalších týdnů dodělávat, nicméně stránky jsou od dnešního dne již z 95 % funkční a doufám že vám budou dobře sloužit.

Antonín Šípek (Azrael)

Problematika dědičnosti nádorových onemocnění

Původní článek byl zveřejněn 19.3.2008 na stránkách http://genetika.wz.cz/

Nádorová onemocnění jsou dnes druhou nejčastější příčinou úmrtí (po kardiovaskulárních chorobách). S trochou nadsázky se dá říci, že každý nádor je vlastně genetické onemocnění, neboť příčinou je dysregulace buněčného cyklu na molekulárně genetické a molekulárně biologické úrovni (viz kapitola Onkogenetika). Ovšem genetické ne vždy znamená dědičné.

Recenze - Základy lékařské genetiky

Původní článek byl zveřejněn 26.7.2007 na stránkách http://genetika.wz.cz/

Základy lékařské genetiky od nakladatelství Galén jsou zajisté zajímavým pokusem. Ovšem stručnost a komplexnost se příliš rády nemají. Jak na tom je tedy tato kniha, která by si údajně měla najít cestu k širokému spektru čtenářů?

Recenze - Biologie buněk

Původní článek byl zveřejněn 12.2.2007 na stránkách http://genetika.wz.cz/

Nový titul Biologie buněk od nakladatelství Scientia navazuje na velice úspěšný titul Genetika z roku 2004. Zajímalo mě, jak si poradí s tématem buněčné biologie a jak se vypořádá s hodně vysoko nestavenou laťkou, kterou nastavil titul Genetika od RNDr. Kočárka.

Genové manipulace

Původní článek byl zveřejněn 9.2.2007 na stránkách http://genetika.wz.cz/

Toto je další přepis mé seminární práce, tentokráte na psychologii. Téma jistě zajímavé, ovšem nejedná se o technický popis genových manipulací - jedná se spíše o zamyšlení nad jejich přínosem a o vztahu společnosti k těmto manipulacím. Případné připomínky či dotazy uvítám.

Recenze webu - Aktuální genetika

Aktuální genetika je nový výukový materiál, vytvořený Ústavem biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN. Má sloužit nejen studentům 1. Lékařské fakulty, ale i všem, kteří mají přístup k internetu. Projekt je přístupný na internetové adrese http://biol.lf1.cuni.cz/ucebnice/.

Syndikovat obsah