Příklad - DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna

Zadání:

Máte zadaný úsek vlákna DNA. Dopište k zadanému vláknu komplementární vlákno, aby se obnovila dvoušroubovice.

5' C A T T G A G T 3'

Řešení:

Teorie je uvedena především v kapitole DNA.

Podle Chargaffova pravidla je v molekule DNA stejné zastoupení purinových (adenin, guanin) a pyrimidinových bází (cytosin, thymin) stejné. Bylo zjištěno, že se párují adenin s thyminem (2 vodíkové můstky) a cytosin s guaninem (3 vodíkové můstky).

Pro zápis používáme zkratky bází - ACG a T

Vlákna DNA ve dvoušroubovici jsou orientována antiparalelně. DNA vlákno má tak "dva konce" - podle čísla volného uhlíku deoxyribosy rozlišujeme 5' a 3' konec. Při zápisu komplementárního vlákna tak musíme mít na paměti, že druhé vlákno je orientováno antiparalelně.

Výsledek:

5' C A T T G A G T 3'

3' G T A A C T C A 5'

Sdílejte tuto stránku