Příklad - Dědičnost HLA haplotypů

Zadání :

Rodina vykazuje následující HLA fenotypy:

Otec: A2A14B3B7

Matka: A2A8B5B9

Dítě: A2B3B5

Zapište genotypy otce a matky a dítěte s vyznačením haplotypů. Jaké další genotypy mohou mít děti těchto rodičů? Možnost rekombinace zanedbejte.

Řešení:

Teorie je uvedena především v kapitole Imunogenetika.

Hlavní histokompatibilní komplex (MHC) je skupina genů na krátkém raménku 6. chromozomu, které kódují řadu genů - kromě jiných i HLA antigeny (Human leukocyte antigens). Jde o nejvýznamější lidský antigenní systém, důležitý z imunologického a transplantačního hlediska. Rozlišujeme HLA geny I. a II. třídy; obě třídy jsou vysoce polymorfní (pro každý lokus existuje velké množství různých alel). Významnou skutečností je, že sousedící HLA geny (například geny I. HLA třídy: HLA-A, HLA-B, HLA-C) se z rodičů na potomky přenáší jako tzv. haplotypy. Co to znamená? Že se přenáší jako bloky genů, mezi kterými pouze vyjímečně dochází k rekombinaci (crossing-overu).

Předvedeme si na příkladu:

Otec má následující haplotypy:

[A1B1]

[A2B2]

Matka má následující haplotypy:

[A3B3]

[A4B4]

Písmenka A a B označují geny HLA systému; čísla označují přímo o kterou alelu se jedná (jde o vysoce polymorfní geny - viz výše). Dvojice genů uzavřená do závorky označuje geny uložené na jednom chromozomu - tvořící haplotyp.

Otec tedy potomkovi může předat buď kombinaci [A1B1] nebo [A2B2], ale nikdy ne (velmi vzácně) [A1B2].

Děti těchto rodičů tedy mohou mít následující kombinace haplotypů:

1. možnost

[A1B1] (od otce)

[A3B3] (od matky)

2. možnost

[A1B1] (od otce)

[A4B4] (od matky)

3. možnost

[A2B2] (od otce)

[A3B3] (od matky)

4. možnost

[A2B2] (od otce)

[A4B4] (od matky)

Nyní se můžeme pustit do řešení úlohy. Dítě má fenotyp A2B5B3. Všimněte si, že má ve fenotypu pouze jeden typ A antigenu - A2. Znamená to, že gen pro tento antigen má dvakrát (dostal jej od obou rodičů). Rozebereme si, od koho mohlo dítě jaký gen zdědit:

A2 - od otce i od matky

B3 - od otce

B5 - od matky

Od matky tedy dítě dostalo tuto kombinaci (haplotyp): [A2B5]

A od otce tuto kombinaci (haplotyp): [A2B3]

Jelikož známe jeden haplotyp otce a matky, snadno vytvoříme i haplotyp druhý, ze dvou zbývajících genů (které logicky musí tvořit haplotyp druhý).

Otec

[A2B3]

[A14B7]

Matka

[A2B5]

[A8B9]

Dítě

[A2B3] (od otce)

[A2B5] (od matky)

Nyní již snadno dořešíme i zbytek úlohy - tj. další možné kombinace haplotypů u dětí těchto rodičů.

Výsledek:

Otec

[A2B3]

[A14B7]

Matka

[A2B5]

[A8B9]

Dítě

[A2B3] (od otce)

[A2B5] (od matky)

Další možná kombinace pro dítě 1

[A2B3] (od otce)

[A8B9] (od matky)

Další možná kombinace pro dítě 2

[A14B7] (od otce)

[A2B5] (od matky)

Další možná kombinace pro dítě 3

[A14B7] (od otce)

[A8B9] (od matky)

Sdílejte tuto stránku