Česky psané stránky

Aktuální genetika
Učebnice, zaměřená na aktuální témata lékařské biologie a genetiky. Vytvořena jako doplněk výuky na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN.
http://biol.lf1.cuni.cz/ucebnice/

Vrozené vývojové vady
Informační portál o vrozených vývojových vadách a jejich výskytu v České republice.
http://www.vrozene-vady.cz/

WikiSkripta - Portál: Lékařská biologie a genetika
Články z biologie a lékařské genetiky na portálu WikiSkript.
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Portál:Lékařská biologie a genetika

Genomika v medicíně
Tento projekt je rozdělen do několika samostatných částí, které využívají různé modality prezentace témat a snaží se tak umožnit zájemcům zvolit pro ně tu nejvhodnější. Obsahem jsou potom vybraná aktuální témata lékařské genetiky a genomiky.
http://biol.lf1.cuni.cz/extensions/Genomika_v_Medicine/

Gate2Biotech
Portál věnovaný českým biotechnologiím. Mapuje české biotech firmy a výzkumné instituce formou databází. Shromažďuje informace a jiné zajímavosti z oboru biotechnologie pro firmy, výzkum, investory a studenty.
http://www.gate2biotech.cz/

OSEL
OSEL neboli Open Source E-Learning (dříve Online Servis Expert Labourer). Najdete tu občas i nějaký článek s genetickou tématikou.
http://www.osel.cz/

Stochastická genetika
On-line učebnice statistiky se zaměřením na genetiku.
http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0?section=biostat2

Multimediální učebnice DNA diagnostiky
Multimediální učebnice DNA diagnostiky pro studenty lékařských fakult
http://www.lf2.cuni.cz/Projekty/prusa-dna/

Praktikum z obecné genetiky – řešené příklady
Velmi hezky zpracovaná sbírka příkladů z genetiky na stránkách Přírodovědecké fakulty MU.
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps07/genetika/texty/index.html

Metody molekulární genetiky
Tento učební text poskytuje přehled základních metod molekulární genetiky. Protože je prvotně určen pregraduálním studentům všeobecného lékařství a stomatologie, případně lékařům, pohybuje se výklad na základě zkušeností autora vědomě na hranici triviálnosti. Může ale posloužit i začínajícím studentům přírodovědných oborů.
http://biologie.upol.cz/metody/

Základy genetiky a poradenství
Velmi zajímavé učební texty původem ze Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích
http://www.zsf.jcu.cz/struktura/katedry/kko/ucebni_texty/zaklady-genetiky-a-poradenstvi/

SZÚ - Genetika
Témata genetiky a genomiky na stránkách Státního zdravotního ústavu.
http://www.szu.cz/tema/genetika

VŠCHT - Studijní materiály
Studijní materiály z biologie a genetiky pro studenty VŠCHT v Praze.
http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html

Johann Gregor Mendel
Pěkně zpracovaná stránka o Mendelovi, včetně vysvětlení jeho objevů.
http://www.jgmendel.wz.cz/

biology.webz.cz
Středoškolská biologie, chemie a trochu i genetika.
http://www.biology.webz.cz/

MENDELU - Výukové prezentace
Výukové prezentace na stránkách Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat MENDELU
http://umfgz.af.mendelu.cz/cz/vyuka/vyukove_prezentace

ScienceWeek
Aktuální články ze světa vědy, techniky a výzkumu.
http://www.scienceweek.cz/

Sdílejte tuto stránku