Nová mutace

Nová mutace je fenomén, kdy nacházíme u potomka mutaci, kterou ani jeden z jeho rodičů nenese. Ke vzniku této mutace dochází de novo například v pohlavní buňce jednoho z rodičů nebo vzácněji až ve vyvíjejícím se embryu. Určité geneticky podmíněné choroby - například achondroplázie - vznikají relativně často právě jako následek nové mutace.

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku