Souhrnný test pro lékařské fakulty

Question 1 of 10

Mezi posttranskripční úpravy patří:

Blotting

Splicing

Hybridizace

Denaturace