Souhrnný test pro lékařské fakulty

Question 1 of 10

Klasickým cytogenetickým vyšetřením (G-pruhování) NEdokážeme vyšetřit:

Počet chromozomů

Genové mutace

Hrubou strukturu chromozomů

Robertsonské translokace