Souhrnný test pro lékařské fakulty

Question 1 of 10

Mezi posttranskripční úpravy patří:

Denaturace

Blotting

Hybridizace

Splicing