Souhrnný test pro lékařské fakulty

Question 1 of 10

Nejčastěji využívanou invazivní metodou prenatální diagnostiky v prvním trimestru gravidity je:

Fetoskopie

Kordocentéza (CC)

Odběr choriových klků (CVS)

Amniocentéza