Test pro lékařské fakulty č. 3

Question 1 of 10

Vitamin D rezistentní rachitis je choroba:

Gonozomálně recesivní

Autozomálně recesivní

Gonozomálně dominantní

Autozomálně dominantní