Test pro lékařské fakulty č. 3

Question 1 of 10

Fenylketonurie je choroba:

Gonozomálně dominantní

Gonozomálně recesivní

Autozomálně dominantní

Autozomálně recesivní