Test pro lékařské fakulty č. 3

Question 1 of 10

Hemofilie A je podmíněna deficiencí faktoru:

X

IX

VII

VIII