Test pro lékařské fakulty č. 3

Question 1 of 10

Vitamin D rezistentní rachitis je choroba:

Autozomálně recesivní

Autozomálně dominantní

Gonozomálně dominantní

Gonozomálně recesivní