Test pro lékařské fakulty č. 2

Question 1 of 10

Edwardsův syndrom je podmíněn trizomií chromozomu:

21

15

13

18