Test pro lékařské fakulty č. 2

Question 1 of 10

Turnerův syndrom postihuje:

Častěji dívky

Obě pohlaví stejně často

Výhradně dívky

Výhradně chlapce