Test pro lékařské fakulty č. 2

Question 1 of 10

Robertsonské translokace u člověka jsou fůze chromozomů:

metacentrických

submetacentrických

telecontrických

akrocentrických