Test pro lékařské fakulty č. 2

Question 1 of 10

Teoretické riziko narození dítěte s Downovým syndromem pro rodiče s karyotypem 45,XX,der(21,21) je:

0 %

50 %

100 %

33 %