Test pro lékařské fakulty č. 1

Question 1 of 10

DNA má náboj:

Záporný

Kladný

Náhodný

Je bez náboje