Test pro lékařské fakulty č. 1

Question 1 of 10

V alkalickém prostředí hydrolyzuje:

žádná nukleová kyselina v alkalickém prostředí nehydrolyzuje

DNA i RNA

Pouze RNA

Pouze DNA