Test pro lékařské fakulty č. 1

Question 1 of 10

Mezi metody nepřímé DNA diagnostiky patří:

TGGE

DGGE

SSCP

RFLP