Test pro lékařské fakulty č. 1

Question 1 of 10

Za rozpoznání promotoru během iniciace transkripce u prokaryot je zodpovědný:

σ faktor

β faktor

ρ faktor

ψ faktor