Test pro lékařské fakulty č. 1

Question 1 of 10

Jednonukleotidový polymorfismus označujeme jako:

RFLP

VNTR

SNP

HLP