Test pro střední školy č. 5

Question 1 of 10

Autorem první ucelené evoluční teorie byl:

Jean Baptiste Lamarck

Isaac Newton

Charles Robert Darwin

Jan Evangelista Purkyně