Test pro střední školy č. 5

Question 1 of 10

Autogamická populace je tvořena jedinci, kteří se množí převážně:

Rozpadem

Larviparií

Samooplozením

Vegetativně