Test pro střední školy č. 5

Question 1 of 10

Za prvního přímého předchůdce člověka je považován:

Gigantopithecus

Homo habilis

Ramapithecus

Australopithecus