Test pro střední školy č. 4

Question 1 of 10

Downův syndrom je způsoben trizomií chromozomu č. :

21

18

13

10