Test pro střední školy č. 4

Question 1 of 10

Fagocytózu provádějí:

Trombocyty

T-Lymfocyty

B-Lymfocyty

Makrofágy