Test pro střední školy č. 4

Question 1 of 10

Bílkoviny na membráně erytrocytů, podmiňující existenci AB0 systému, se nazývají:

Alfaproteiny

Histony

Aglutinogeny

Aglutininy