Test pro střední školy č. 4

Question 1 of 10

Hemofilie se dědí:

Autozomálně recesivně

Gonozomálně recesivně

Gonozomálně dominantně

Autozomálně dominantně