Test pro střední školy č. 3

Question 1 of 10

Monogenní geny označujeme jako geny:

Proměnlivého účinku

Jednoduchého účinku

Malého účinku

Velkého účinku