Test pro střední školy č. 3

Question 1 of 10

Chromozom Y určuje SAMIČÍ pohlaví u:

obojživelníků

plazů

ptáků

savců