Test pro střední školy č. 3

Question 1 of 10

Matka má krevní skupinu A, otec skupinu B. Jakou skupinu může mít jejich dítě?

všechny

Pouze A nebo B nebo AB

pouze AB

pouze A nebo B