Test pro střední školy č. 3

Question 1 of 10

Otec i matka mají krevní skupinu 0. Jakou skupinu může mít jejich dítě?

Pouze 0

AB nebo 0

A nebo B

všechny