Test pro střední školy č. 3

Question 1 of 10

Jaká je teoretická šance, že otec předá potomkovi Y chromozom?

25%

100%

50%

75%