Test pro střední školy č. 2

Question 1 of 10

Člověk má:

43 párů chromozomů

26 párů chromozomů

46 párů chromozomů

23 párů chromozomů