Test pro střední školy č. 2

Question 1 of 10

U virů nese genetickou informaci:

DNA nebo RNA

vždy RNA

vždy DNA

vždy DNA i RNA