Test pro střední školy č. 2

Question 1 of 10

Proces, kterým údajně vznikly mitochondrie a plastidy, se nazývá:

Exosymbióza

Endosymbióza

Endosyntéza

Exosyntéza