Test pro střední školy č. 1

Question 1 of 10

Úseky vystřižené při posttranskripčních úpravách se nazývají:

Introny

Exterony

Interferony

Extrony