Test pro střední školy č. 1

Question 1 of 10

Pro translaci je nezbytná organela:

Ribozom

Chromoplast

Mitochondrie

Vakuola