Test pro střední školy č. 1

Question 1 of 10

Na stavbě nukleových kyselin se podílejí zbytky kyseliny:

Fosforisté

Fosforečné

Fosforové

Fosforité