Test pro střední školy č. 1

Question 1 of 10

Transport genetické informace z jádra na místo proteosyntézy zajišťuje:

mRNA

snRNA

rRNA

tRNA