Test pro střední školy č. 1

Question 1 of 10

Pro translaci je nezbytná organela:

Chromoplast

Vakuola

Ribozom

Mitochondrie