Test pro základní školy č. 1

Question 1 of 10

Svoji dědičnou informaci mají:

Pouze rostliny

Všechny živé organismy

Pouze živočichové

Pouze člověk