Test pro základní školy č. 1

Question 1 of 10

Od koho dostává dítě genetickou informaci?

Náhodně pouze od jednoho z rodičů

Od obou rodičů zároveň

Pouze od otce

Pouze od matky