Test pro základní školy č. 1

Question 1 of 10

Co je nositelem genetické informace?

Aminokyseliny

Lipidy

Proteiny

Nukleové kyseliny