Test pro základní školy č. 1

Question 1 of 10

Jak si lidé předávají genetickou informaci?

Navzájem mezi jednou generací

Ob dvě generace

Ob jednu generaci

Z generace na generaci