Heterochromatin

Heterochromatin je kondenzovaný chromatin, který se v optickém mikroskopu jeví jako tmavší. Oblasti heterochromatinu jsou transkripčně neaktivní.

Rozlišujeme:

  • Konstitutivní heterochromatin, který se v buňce vyskytuje trvale a je (u člověka) typický například pro oblasti okolo centromery chromozomů 1, 9, 16 a Y.
  • Fakultativní heterochromatin, představuje ty oblasti genomu, kde je genetická exprese utlumena cíleně. V průběhu života buňky se oblasti fakultativního heterochromatinu mění, liší se i mezi jednotlivými typy buněk navzájem (což souvisí právě s odlišnou genovou expresí v různých typech buněk).

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku