Eugenika

Eugenika byla vyčleněna jako specifická disciplína, která se zabývá zlepšováním genotypu populace díky snižování frekvence nežádoucích alel. Téma eugeniky je velmi problematické z etického i právního hlediska. Srovnejte s eufenikou.

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku