Centromerický index

Centromerický index je hodnota používaná v cytogenetice při popisu chromozomů. Vypočítá se podle polohy centromery jako poměr délky krátkého ramena ku délce celého chromozomu. Na základě této hodnoty dělíme chromozomy na metacentrické, submetacentrické, akrocentrické atd.

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku