Zajímavé články (prosinec 2012)

Všem čtenářům přeji mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2013 a přikládám výběr zajímavých článků za prosinec 2012.

Co zajímavého jsme si mohli přečíst v prosinci 2012:

Mysli na mě včas - než se narodím

Vrozené vývojové vady představují jistě závažný lékařský i společenský problém. Každý z nás si přeje, aby jeho nově narozené miminko bylo zcela zdravé. Bohužel, i v 21. století se u nás přibližně 3-5 % dětí narodí s určitým typem vrozené vývojové vady.

Příčiny vývojových vad jsou obecně různé – patří sem genetické vlivy, které jsou samozřejmě špatně ovlivnitelné, ale i řada faktorů vnějšího prostředí, které do určité míry ovlivnitelné jsou.

Zajímavé články (srpen 2012)

Co zajímavého jsme si mohli přečíst v červenci 2012:

Objeveny geny související se vznikem závažné vývojové vady mozku

Hemimegalencefalie je velmi vzácná vývojová vada mozku. Hlavním projevem této vady je výrazné zvětšení celé jedné poloviny mozku (celé mozkové hemisféry). Vývojové zvětšení celého mozku se označuje jako megalencefalie. Klinické důsledky této vývojové vady jsou velmi závažné. Kromě toho,že nadměrné zvětšení jedné poloviny mozku způsobuje výraznou tvarovou asymetrii celé lebky, je často zdrojem výrazné psychomotorické retardace postiženého jedince a navíc často také příčinou závažných epileptických záchvatů.

Syndikovat obsah